Tilskud DM

Tilskud til DM-stævner


Retningslinier for tilskud til deltagelse i officielle DM- stævner under Dansk Skiforbund.Der kan søges om tilskud til følgende udgifter for deltagere i konkurrencer.


1.Startgebyr

2.Fællestransport.

3.Logi

4.Liftkort i stævneugen


Fuld tilskud kan søges efter et års medlemskab. Kortere tid som medlem reducerer tilskuddet forholdsmæssigt.

Bestyrelsen skal ansøges før deltagelse og specificeret bilag

(opkrævning/kvittering) skal sendes til kasseren forinden udbetaling kan finde sted. Husk kontonummer. Der kan udbetales et a´conto.


Bestyrelsen

23. jan 2018