generalforsamling - ny


Generalforsamling

Bestyrelsen indbyder til general forsamling


Onsdsag d. 25. Januar 2023

kl. 19.00


i Magion, 7200 Grindsted


Dagsorden


1.Valg af dirigent


2.Bestyrelsens beretning om aktiviteter i det foregående år


3.Godkendelse af regnskab 2022


4.Bestyrelsens planer for 2023


5.Fastsættelse af kontingent


6.Indsendte forslag


7.Valg af Formand                                      

   Valg af suppleanter

   Valg af revisor og revisor suppleant.


8.  Evt.


Klubben er vært for et lettere traktement.


Vi glæder os til, at se dig til en hyggelig aften – På gensyn