generalforsamling 2017

 

safe_image

 


Generalforsamling

Bestyrelsen indbyder til general forsamling


Mandag d. 20. januar 2020

kl. 19.00


i Magion, 7200 Grindsted


Dagsorden


1.Valg af dirigent


2.Bestyrelsens beretning om aktiviteter i det foregående år


3.Godkendelse af regnskab 2019


4.Bestyrelsens planer for 2020


5.Fastsættelse af kontingent


6.Indsendte forslag


7.Valg af Kassere (Johannes ønsker genvalg)

   Valg af Sekretær (Hanne ønsker genvalg)                                                 

   Valg af suppleanter

   Valg af revisor og revisor suppleant.


8.  Evt.


Klubben er vært for et lettere traktement.


Vi glæder os til, at se dig til en hyggelig aften – På gensyn