generalforsamling 2017


Generalforsamling

Bestyrelsen indbyder til general forsamling


Onsdsag d. 26. Januar 2022

kl. 19.00


i Magion, 7200 Grindsted


Dagsorden


1.Valg af dirigent


2.Bestyrelsens beretning om aktiviteter i det foregående år


3.Godkendelse af regnskab 2021


4.Bestyrelsens planer for 2022


5.Fastsættelse af kontingent


6.Indsendte forslag


7.Valg af Kassere

   Valg af sekretær                                       

   Valg af suppleanter

   Valg af revisor og revisor suppleant.


8.  Evt.


Klubben er vært for et lettere traktement.


Vi glæder os til, at se dig til en hyggelig aften – På gensyn