generalforsamling 2017

 

 

 

Bestyrelsen indbyder til general forsamling

 

Onsdag d. 23. januar 2019

kl. 19.00

 

i Lyngbowl, 7200 Grindsted

 

Dagsorden

 

1.Valg af dirigent

 

2.Bestyrelsens beretning om aktiviteter i det foregående år

 

3.Godkendelse af regnskab 2018

 

4.Bestyrelsens planer for 2019

 

5.Fastsættelse af kontingent

 

6.Indsendte forslag

 

7.Valg af formand - Hanne

Valg af suppleanter

Valg af revisor og revisor suppleant.

 

8. Evt.

 

Klubben er vært for et lettere traktement.

 

Vi glæder os til, at se dig til en hyggelig aften – På gensyn